Een overgangsritueel van jongen naar man. Dat is waar we het met Lars Verburg in deze aflevering over hebben.

Lars Verburg was te gast om te praten over Rite of Passage. Een ritueel wat de overgang erkend tussen twee verschillende levensfases. Het is een moment van verandering en van groei. Lars richt zich daarbij op de overgang van jongen naar jonge man, één van de belangrijkste en meest vormende ontwikkeling in het leven van een man.

Wanneer wordt een jongen een man?

Als man behoor je je anders te gedragen dan wanneer je een jongen bent.

De fysieke veranderingen gebeuren vanzelf, maar mentaal moeten er ook dus ook veranderingen gaan plaatsvinden. Als dit laatste niet gebeurt, ontstaan er volwassen mannen die zich als jongetjes blijven gedragen. De groei tot gezonde volwassene is een proces dat niet alleen aan jongeren zelf overgelaten kan worden.

Zo’n gezamenlijke overgang of ‘initiatie’ hebben we niet meer in de westerse cultuur, terwijl in vrijwel alle traditionele culturen over de hele wereld families en gemeenschappen nog samenkomen om de overgang van jongen naar man (of meisje naar vrouw) te aanschouwen en te vieren. 

De passie en misse van Lars komt voort uit zijn eigen ervaringen in de pubertijd en persoonlijke groei. Hij denkt dat veel problemen ontstaan doordat veel jongeren zelf op zoek gaan naar een vorm van initiatie, omdat ze te weinig rolmodellen hebben die ze daarbij helpen.

Voor meer informatie over rite of passage kun je naar www.riteofpassage.nl

Contact opnemen kan via ons formulier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *